CHEMINVEST, a.s.

MANAŽMENT

Zloženie predstavenstva:

- predseda predstavenstva
- člen predstavenstva
- člen predstavenstva

Ing. Viera FURYOVÁ
Ing. Mária KONEČNÁ
Ing. Bernard JURO

Zloženie dozornej rady:

- predseda dozornej rady
- člen dozornej rady
- člen dozornej rady

Štefan TIRPÁK
Ing. Milan KONEČNÝ
Jolana GUROVIČOVÁ