CHEMINVEST, a.s.

MANAŽMENT

Zloženie predstavenstva:

- predseda predstavenstva
- člen predstavenstva
- člen predstavenstva

Ing. Viera FÜRYOVÁ
Mgr. Mariana BEDNARČÍKOVÁ
Ing. Bernard JURO
Štefan TIRPÁK- člen predstavenstva

Zloženie dozornej rady:

- predseda dozornej rady
- člen dozornej rady
- člen dozornej rady

Bernardína JUROVÁ
Ing. Milan KONEČNÝ
Mgr. Viera FÜRYOVÁ