CHEMINVEST, a.s.AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

CHEMINVEST, a.s.

Sokolovská 2, 066 74 Humenné
akciová spoločnosť
1.4.1992
1.4.1992
00677957
SK 2020510602

predstavenstvo

Obchodné meno:

Sídlo:
Právna forma:
Dátum založenia:
Deň zápisu:
IČO:
IČ DPH:

Štatutárny orgán:


Predmety činností spoločnosti:
a) prenajímanie nehnuteľností,
b) dodávka stavebných a strojno-montžnych prác,
c) inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania,
d) revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob,
e) poskytovanie služieb drobným podnikateľom a občanom,
f) vykonávanie inžinierskej činnosti, vrátane poskytovania odbornej technickej pomoci, investorskej činnosti, inžiniersko-dodávateľskej, kompletačnej činnosti a skladovania.